News & Events

  1. HOME
  2. News & Events

Beware of troubles when you move out from rental housing

2021.03.03

It is the season when many people move their houses. There are many cases that people have troubles with the landlord or real estate agencies when someone move out from a rental housing. Please look at the pamphlets issued by the National Consumer Affairs Center of Japan.

Хөлсний байрнаас гарах үед учирч болзошгүй маргаан

Одооноос гэр нүүлгэлтийн оргил үе эхэлж байна. Хөлсний байрнаасаа гарах үед газрын эзэн болон үл хөдлөх хөрөнгийн компанитай маргаан гарах тохиолдол байдаг. Япон Улсын Үйлчлүүлэгчдийн Эрхийг Хамгаалах Төвөөс гаргадаг гар авлагыг үзнэ үү.

〒960-8103
2-1 Funabacho, Fukushima City, Fukushima, Japan

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Tuesday to Saturday 8:30 am to 5:15 pm (We are closed on Sunday, Monday, National Holidays and December 29th to January 3rd.)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.