Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Mapagpipiliang wika

Tanggapan tungkol sa COVID-19 na may interpretasyon sa wikang Intsik at iba’t ibang wika.

2020.03.19

Kung kokonsulta sa munisipyo at prepekturang pamahalaan tungkol sa corona virus at mangangailangan ng interpretasyon, ay maari po lamang na tumawag sa Pandaigdigang Asusasyon ng Fukushima (FIA)
☎ 024-524-1316
Simula Martes ~Sabado alas 9:00 a.m.~5:15 p.m.
Lingo,Lunes at araw ng kapistahan o pangilin ay walang pasok

<a href="http://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html">Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente</a>

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.