Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Konsultasyon sa Administrative Scrivener sa Pamamagitan ng Telepono

2020.11.24

Puwedeng komunsulta sa administrative scrivener sa pamamagitan ng telepono.
Lagdaan ang application form at ipadala sa Fukushima InternationalAssociation.
Para sa detalye ay pakibasa ang flyers.
Fukushima International Association E-mail: ask@worldvillage.org

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.