Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Konsultasyon sa Administrative Scrivener sa Pamamagitan ng Telepono

2021.02.12

Konsultasyon sa pamamagitan ng telepono tungkol sa emigration at immigration・residente・nasyonalidad. (ang sekreto ay pananatiliing lihim) Huwag mag-utibiling makipag ugnayan.
■ Target:Mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng Fukushima kasama ang kanilang pamilya
■ Kapasidad:10 katao (first-come-first serve basis para sa tanggapan ng aplikasyon)
■ Bayad sa Konsultasyon:Libre (charged sa pagtawag sa telepono ay sa kokonsulta ang singil)
■ Oras ng Konsultasyon:Isang katao ay 30 minuto
■ Petsa ng tanggapan ng pag-aaply: Febrero 2 (Martes) ~ Febrero 24,2021 (Miyerkules)
※Pag katapos mag apply ng aplikasyon ay sisiyasatin kung ang detalye ay ayon sa legal konsultasyon kung naaayon ay saka palang malalaman ang oras at araw ng konsultasyon
■ Paraan ng pag-aaply:Pag kasulat sa application form ay ipadala sa e-mail, fax, o ihulog sa koreo o dalahin ng personal sa FIA
※Paki download ang application form sa homepage ng FIA o kaya naman ay humingi mismo ng form sa FIA.

Fukushima International Association E-mail: ask@worldvillage.org

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.