Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Komunsulta sa Medical Services ・Consultation Center

2020.11.20

Dumarami na ang nahahawa sa covid-19. Kapag nakaramdam ng
mga sumusunod ubo・lagnat・nawawalan ng lakas・nahihirapang
huminga ay huwag magatubiling tumawag para komunsulta.
Senter para sa Tsek-up・Konsultasyon  
0120-567-747(Libre ang tawag)
Para sa medical services ay 24 oras na bukas araw-araw

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.