Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Walang pasok ang Fukushima International Association mula Disyembre 27~Enero 4.

2020.12.26

Simula Disyembre 27 ~ Enero 4 ay kapistahan ng Bagong taon,walang pasok ang FIA.
Enero 5 (Martes) alas 8:30 magsisimula ang tanggapan ng opisina.
Para sa konsultasyon ng dayuhang residente ay pakitsek ang URL.
https://www.worldvillage.org/life/consultation/consultation.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.