Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Konsultasyon sa Administative Scrivener ng Dayuhan sa Telepono

2021.04.02

Konsultasyon sa pamamagitan ng telepono tungkol sa emigration at immigration・residente・nasyonalidad. (ang sekreto ay pananatiliing lihim) Huwag mag-utibiling makipag ugnayan.
■ Target:Mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng Fukushima o kaya ang kanilang pamilya
■ Bayad sa Konsultasyon:Libre (charge sa pagtawag sa telepono ay sa kokonsulta ang singil)
■ Oras ng Konsultasyon:Isang katao ay 30 minuto
■ Bilang ng Konsultasyon: Isang katao ay hanggang isang beses
■ Paraan ng pag-aaply:Pag kasulat sa application form ay ipadala sa e-mail, fax, o ihulog sa
koreo o dalahin ng personal sa FIA
※Paki download ang application form sa homepage ng FIA o kaya naman ay humingi mismo ng form sa FIA.
■ Oras ng pag-aaply: Martes ~ Sabado alas 9:00~5:15 ng hapon
※ Maliban sa araw ng Linggo・Lunes・kapistahan・bakasyon ng katapusan ng taon at bagong taon (12/29~1/3)
■ Petsa at Oras ng konsultasyon: Pagkatapos matanggap ang aplikasyon ay saka palamang mapagpapasyahan kung kailan ang petsa at oras ng konsultasyon.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.