Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Ipahayag ang kasalukuyan ng Fukushima sa ibang bansa「Fukushima Updates」

2021.04.02

Ang ahensya ng rekonstraksyon ay nagsagawa ng portal site na pinamagatang 「Fukushima Updates」para sa ibang bansa upang ipahayag ang tama at madaling maintindihang impormasyon tungkol sa mga katanungan at pag-aalala sa kaligtasan sa bansang Hapon at Fukushima. Mababasa ito sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, at Koreano. Paki bisita ang URL.
https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.