Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Naghahanap ng partisipante sa 「pag gawa ng panakot sa ibon」Tradisyonal na Kultura sa bansang Hapon

2021.08.20

Sa bansang Hapon para protektahan ang palay sa pinsalan ng ibon ay maykaugaliang gumawa ng panakot sa ibon at itayo sa bukid. Ang Date International Association ay nagaanyaya sa gustong sumali sa pag gawa ng panakot sa ibon(scarecrow).
Oras at Araw:Septyembre 5 (Linggo) 9:30~12:00
L U G A R:Houbara Sougou Undo Koen(Lunsod ng Date)
Bilang ng puwedeng sumali :10 katao
Deadline:Agosto 31
Saan mag-aaply:peace.peach.date@gmail.com
Para sa iba pang detalye ay paki tsek ang flyers.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.