Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Seminar at Konsultasyon tungkol sa pensyon para sa mga dayuhang residente

2022.10.05

Noong Oktubre 1 (Sabado) ang seminar at konsultasyon tungkol sa pensyon para sa mga dayuhang residente ay isinagawa ng Japan National Pension System Soma pension office customer service manager sa lunsod ng Minami Soma.
Kaiba sa kadalasang seminar tungkol sa pensyon na, 「ang subscription kundisyon na 10 taon ng National Pensyon,ang mga bansang may kasunduan sa bansang Hapon tulad ng Amerika at Pilipinas ay maibibilang din ang coverage period sa sariling bansa.」「Magkaroon man ng puwang ang pagdating sa bansang Hapon hanggang sa makahanap ng trabaho ay kinakailangang mag subscribe sa National Pensyon,kung sakali mang hindi makabayad sa insurance premium ay kinakailangang mag apply sa reduction o exemption ng insurance premium dahil hindi makakatanggap ng disability pension o survivor’s pension kung sakali man.」mga naipaliwanag batay sa sitwasyon ng mga dayuhang.May masigasig na katanungan mula sa dumalo at naging kasaya saya ang seminar.
Karagdagan pa dito ng matapos ang seminar ay ang pansariling konsulayon ay ginanap para sa mga may katanungan.
Ang susunod na seminar ay gaganapin sa Oktubre 15 (Sabado) (Lunsod ng Fukushima), Oktubre 29 (Sabado) (Lunsod ng Aizuwakamatsu).
Kung interesado, ay huwag ng mag atubiling mag-apply
Para sa mga detalye ay paki klik po sa ibaba
https://www.worldvillage.org/life/news.html?id=5364

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.