Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Seminar at Konsultasyon tungkol sa pensyon para sa mga dayuhang residente

2022.11.04

「Konsultasyon at seminar para sa dayuhan tungkol sa pension」
Pag-aanyaya sa gustong sumali

Konsultasyon at seminar para sa dayuhan tungkol sa pension ※Libre ang pagsali、nangangailangan ng paunang registrasyon.
Maaaring sumali na nagiisa o kasama ang pamilya.
Sa Seminar ay ang eksperto sa pampublikong pension ang magpapaliwanag sa madaling maintindihang paraan.
At maaari ding komunsulta ng pang indibidwal, pagkatapos ng seminar.
□ Ang dayuhan kasama ang pamilya na naninirahan sa prepektura ng Fukushima ang maaaring sumali
at komunsulta.
□ Petsa ng kaganapan at lugar
Nobyembre 20(Linggo) Lunsod ng Aizuwakamatsu Apio Space 1Kai Tenjihoru
□ Iskedyul at Kapasidad
13:40~14:00 Pagtanggap
14:00~15:00 Seminar para sa pensyon「Mga dapat malaman tungkol sa Pensyon」
〔first come first serve 20 katao〕
15:00~16:30 Konsultasyon para sa pensyon 
〔first come first serve 6 na grupo〕
(1katao o kaya 1pamilya ay magiging 1 grupo。)  
□ Ang Speaker ng Seminar ay, ang dalubhasang tao na nagtatrabaho sa opisina ng Japan Social Insurance System 
□ Sa seminar ng pensyon, ang mga detalyeng may kinalaman para sa mga dayuhan tungkol sa pampublikong sistema ng
pensyon, ay sa wikang Hapon ipapaliwanag.
Ang mga dokumento sa wikang Hapon at Tagalog na isinalin ay ipapamigay.
□ Sa konsultasyon ng pensyon ay maaari ding komunsulta sa wikang Tagalog.
Ang oras ng konsultasyon para sa 1 grupo ay 15 minutos.
□ Hanggang isang lingo bago ganapin ang ebento ay maaaring sumali sa pamamagitan ng pag tawag sa Telepono, mail, o application form.
Karagdagang dito,isasara ang pagtanggap ng aplikasyon sa sandalling maabot ang kapasidad.
□ Aplikasyon・Sangunian  Fukushima International Association  Tanggapan ng Konsultasyon
TEL 024-524-1315(Martes~Sabado 9:00~17:15)
E-mail sodan@worldvillage.org
   
Nobyembre 20(Linggo)Aizuwakamatsu Application Form
https://forms.gle/FSiqpS8j5KtYyTyC7

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.