Pag papasigla sa Fukushima

Ang Pandaigdigang Asusasyon ng Prepektura ng Fukushima ay ipinakikilala ang Fukushima sa iba’t ibang wika sa tulong ng “Now” sa pamamagitan ng pag tatala ng mga tinig ng mga banyagang residente ng Fukushima, ang kani-kanilang pagsisikap para makabangon matapos maganap ang sakuna sa pamamagitan ng palitang panginternasyonal o pagsisikap ng iba’t ibang organisasyon.

Vol.12

■Tinig mula sa Fukushima

Sa pamamagitan ng Tono Washi ay pasiglain ang Fukushima Sylvia Gallagher(Galing ng New Zealand・Wellington at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Iwaki)

■Senaryo ng Fukushima

  • ・Yoga sa wikang Intsik (Lunsod ng Aizu-Wakamatsu)
  • ・Rwanda Photo Exhibition sa lunsod ng Fukushima
  • ・Klase ng wikang Hapon Bagong Taong party sa lunsod ng Fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station

Vol.11

■Tinig mula sa Fukushima

Pansinin ang pagkakaiba ng loob ng kulay abo
Miss Heesook Yang(ipinanganak sa Korea・ kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

  • ・Tawagin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng African Drum (lunsod ng Fukushima)
  • ・Emergency Drill, paghahanda para sa Olympic (Nihonmatsu)
  • ・Pandaigdigang pagpapalitan at araw ng paligsahan sa lunsod ng Tamura

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.10

■Tinig mula sa Fukushima

Si Mr. Steve Terada para ipahayag sa buong mundo ang kalagayan ng pag babagong naganap sa Fukushima
(ipinanganak sa Hawaii Honolulu・kasalukuyang naninirahan sa Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

  • ・Aktibong pagsali ng mga banyagang mamamayan(lunsod ng Fukushima)
  • ・Magkakaroon ng ebento para panatilihin at pahalagahan ang mga lokal na ari-arian(lunsod ng Aizu-wakamatsu)
  • ・Karanasan sa pag gawa ng soba(Lunsod ng Iwaki)

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Bumalik na numero

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.