Pag papasigla sa Fukushima

  1. HOME
  2. Pag papasigla sa Fukushima
  3. Link impormasyon para sa pagpapasigla

Makakakuha ng impormasyon tungkol sa naganap na malakas na lindol sa Silangang parte ng Hapon at sa naganap na pagsabog ng Planta ng Dai-ichi Nukleyar sa site nanakasulat sa ibaba.

1.Fukushima Revitalization Station

Malalaman ang mga gawa ng mga taong sumusuporta sa sitwasyon ng nuclear power plant at ang paglilinis ng mga delikadong substansya, suporta sa mga nagsilikas, at ang mga nagsisikap na ipaabot sa madla na ligtas ang mga pagkain ng Fukushima kaya walang dapat ipag-alala.
May pahina sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Aleman, Pranses, Italiano, Espanyol, Portugese, Thai.

2.福島放射能測定マップ

モニタリングポストによる測定結果(リアルタイム測定)を見ることができます。

3.福島県農林水産物・加工/食品モニタリング情報

福島県による農林水産物等の放射線物質の検査結果を見ることができます。

4.Ministry of the Environment Decontamination Information Site

Ipinapahayag dito ang sitwasyon ng pag decontamination, ang pag-alis ng radyoaktib na nakalabas sa kapaligiran at kung papaano pangalagaan ang mga lupang tinanggal noong maganap ang aksidente sa Tokyo Electric Power Company Daiichi Nuclear Power Plant.
May pahina ito sa wikang Hapon at Ingles.

5.Q&A tungkol sa Radyasyon ・Radyoaktibo

Radyasyon at kalusugan ang tungkol dito ay sinikap ng Atomic Bomb Disease Institute Nagasaki University homepage na maipaliwanag sa madaling maintindihang pananalita. May pahina din ito sa wikang Hapon at Ingles.

6.Pananaw ng mga dayuhang residente tungkol sa naganap namalakas na lindol sa Silangang bahagi ng Hapon・aksidenteng naganap sa Planta ng Nukleyar FIA talaan ng mga aktibidad

Ang pinagsama-samang resulta ng survey mula sa 100 katao mga dayuhang residente at kung papaano gumalaw ang FIA matapos maganap ang malakas na lindol ay nakatala dito.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.