Trang thông tin về đời sống

  1. HOME
  2. Trang thông tin về đời sống

Tổng hợp các link thông tin bổ ích về đời sống.

1.Thẻ cư trú

(1) Cục quản lý xuất nhập cảnh (15 ngôn ngữ)

(2) Trung tâm thông tin (tiếng Nhật)

2.Cuộc sống hàng ngày

(1) Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài

(2) Văn phòng Nội các "Thẻ My Number" Bộ Tư pháp

(3) Phòng chống tội phạm/Phòng chống thiên tai/Thông tin về giao thông. (Sở cảnh sát tỉnh Fukushima)(4 ngôn ngữ)

(4) Trung tâm sát hạch bằng lái xe tỉnh Fukushima (tiếng Nhật)

(5) "Thông tin về bằng lái nước ngoài" (Sở cảnh sát)(tiếng Anh)

(6) "Luật lệ Giao thông"(Sở cảnh sát)(tiếng Anh)

(7) Sổ tay "Hướng dẫn An toàn khi đi xe đạp" (Sở cảnh sát)(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha)

(8) Cục thuế quốc gia

(9) "Sổ tay hướng dẫn tìm nhà thuê" (Bộ tài nguyên và giao thông)

3.Việc làm

(1) Tài liệu dành cho người lao động nước ngoài(Bộ Lao động)(Từ ngày 1/3/2014 đến nay)(tiếng Anh)

(2) Cơ quan tư vấn dành cho người lao động nước ngoài

(3) Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi "Giới thiệu chế độ- Luật" (Tiếng Nhật)

(4) Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi "Sổ tay cho người nước ngoài làm việc tại Nhật" (Từ 1/3/2014 đến nay) (5 ngôn ngữ)

(5) Hệ thống thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài (9 ngôn ngữ)

(6) Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi "Đường dây tư vấn cho người nước ngoài làm việc tại Nhật" (14 ngôn ngữ)

4.Chăm sóc và giáo dục trẻ

(1)"Hỗ trợ bà mẹ và trẻ em" (RASC- Hiệp hội nghiên cứu dịch vụ y tế đa văn hoá)

(2) "Sổ tay phòng ngừa tai nạn, cùng chung tay bảo vệ trẻ em!" (Bộ Lao động)

(3) "Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh cho trẻ em nước ngoài"(Bản tóm tăt) (Bộ Giáo dục)

(4)Sổ tay hướng dẫn thi vào trường THPT tỉnh Fukushima"- Lớp học tiếng Nhật Koriyama (5 ngôn ngữ)

5.Y tế

(2)Khi cảm thấy không được khoẻ

(3)Hiệp hội công ích giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki "Sổ tay y tế"

(4)"Tài liệu đa ngôn ngữ cho người nước ngoài" (Bộ Lao động)(Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha)

6.Phòng chống thảm hoạ

(1) Văn phòng Nội các "Các trang web và phần mềm tiện ích khi xảy ra thảm hoạ" (15 ngôn ngữ)

(2)Thông tin khí tượng thuỷ văn(Cục khí tượng)

(3)Năm dịch vụ bảo vệ tính mạng khỏi thảm hoạ (20 ngôn ngữ)

(4)Cuộc gọi gửi lời nhắn khi có thảm hoạ 171 (Âm thanh)(Tiếng Anh)

(5)Bảng lời nhắn khi xảy ra thảm hoạ(WEB171)(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung)

(6)Tìm kiếm thông tin an toàn "J-anpi"

(7)Thông tin An toàn "Công cụ tìm người trên Google" (Đa ngôn ngữ)

(8)"Các đối sách khi xảy ra động đất" 「Hiệp hội công ích giao lưu quốc tế Shiga(7 ngôn ngữ)

(9) Video về phòng chống thiên tai đa ngôn ngữ "Phải làm gì khi xảy ra dộng đất?"(Hiệp hội giao lưu quốc tế Sendai)

(10)Thông tin trợ giúp khi phòng chống thiên tai và thảm họa (Quỹ “TSUNAGARI” Tokyo Metropolitan)

(11) "Cẩm nang phòng chống cháy nổ" (Sở Phòng cháy chữa cháy)

(12)"Bảo vệ tính mạng khi động đất"(Trung tâm khoa học phòng chống cháy nổ và thiên tai)

(13)Tài liệu phòng chống cháy nổ tỉnh Fukushima "Sổ tay Sonaeru Fukushima"(Tỉnh Fukushima (tiếng Anh)

(14) Web phòng chống thảm hoạ Fukushima "Khi xảy ra thảm hoạ"(Tỉnh Fukushima)(tiếng Anh)

7.Sự phục hồi của Fukushima

(1) 「Fukushima NOW」 (Hiệp hội công ích Giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima)

(2) "Lưu trữ các cuộc phỏng vấn người nước ngoài" (Hiệp hội công ích Giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima)

(3) Trạm tái thiết Fukushima- Trang web về thông tin tái thiết (Tỉnh Fukushima)(10 ngôn ngữ)

(4) Trang thông tin khử nhiễm xạ(Sở Môi trường)(tiếng Anh)

(5) Hỏi đáp về vật phóng xạ, tia phóng xạ (Takamura Noboru- Khoa sau Đại học ĐH Nagasaki)

(6) Nói chuyện về tia phóng xạ(Kazuko Ono- Đại học khoa học Y tế Kyoto) (Tiếng Nhật, tiếng Anh)

(7) Hồ sơ của FIA về thảm hoạ động đất sóng thần Đông Bắc Nhật bản cho cư dân nước ngoài (Hiệp hội công ích Giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima) (tiếng Anh)

8.Học tiếng Nhật

(1) Danh sách các lớp học tiếng Nhật Miễn phí trong tỉnh Fukushima. (Hiệp hội công ích Giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima)

(2) Trang web Học tiếng Nhật "Cuộc sống được mở rộng và kết nối hơn với tiếng Nhật"

(3) Quỹ giao lưu quốc tế Nhật bản "Ngôn ngữ và văn hoá Nhật bản" (Tiếng Nhật) (tiếng Anh)

(4) Quỹ giao lưu quốc tế Nhật bản "Tiếng Nhật trong Anime và Manga" (5 ngôn ngữ)

(5) NHK WORLD-JAPAN "Hãy cùng trò chuyện bằng tiếng Nhật" (18 ngôn ngữ)

(6) Trung tâm quốc tế Kansai Quỹ giao lưu quốc tế Nhật bản "Tiếng Nhật Minato E-learning" (7 ngôn ngữ)

(7) Quỹ giao lưu quốc tế Nhật bản "Thử thách tiếng Nhật cùng Erin" (Tiếng Nhật) (tiếng Anh)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.