THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

【COVID-19】Vui lòng liên lạc qua điện thoại khi sử dụng Dịch vụ Tư vấn cho công dân nước ngoài.

2020.05.22

Nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch virus chủng mới corona, dịch vụ tư vấn trực tiếp cho công dân nước ngoài tạm nghỉ. Vui lòng liên hệ qua điện thoại.
Fukushima International Association
☎024-524-1316
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.