THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỒ SƠ CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI Ở FUKUSHIMA QUA ĐIỆN THOẠI

2020.11.24

Việc soạn thảo hồ sơ có thể được hướng dẫn qua điện thoại.
Hãy điền vào form đăng ký và gửi tới Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima. Xem tờ rơi để biết thêm chi tiết.
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
E-mail : ask@worldvillage.org
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.