THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỒ SƠ CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI Ở FUKUSHIMA QUA ĐIỆN THOẠI

2021.02.12

Chúng tôi sẽ tư vấn các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, lưu trú, quốc tịch…. (Bí mật tuyệt đối) Vui lòng liên lạc với chúng tôi.
■ Thời gian tư vấn:Mỗi người tối đa 30 phút.
■ Đối tượng:Công dân người nước ngoài và gia đình hiện đang sống trong tỉnh Fukushima   
■ Số lượng:10 người(Ưu tiên theo thứ tự đăng ký)
■ Phí tư vấn:Miễn phí (Phí điện thoại do người gọi tự trả)
■ Thời gian đăng ký:Từ 02/02//2021 (Thứ 3)~24/02/2021 (Thứ 4)
※ Sau khi đăng ký mới quyết định ngày giờ tư vấn
■ Cách thức đăng ký: Điền thông tin vào đơn đăng ký, gửi qua Emai, Fax, qua bưu điện hoặc mang trực tiếp đến FIA
※ Có thể tải mẫu đơn từ trang chủ của FIA hoặc yêu cầu FIA gửi đơn đăng ký.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
E-mail : ask@worldvillage.org
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.