THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Để phòng ngừa và ngăn chặn dịch Corona lan rộng.

2020.11.13

Trên trang chủ của Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi có đăng tải rất nhiều thông tin hữu ích về cách phòng dịch và ngăn chặn dịch Corona lan rộng.
Vui lòng tham khảo.

Trang chủ bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi.
https://www.covid19-info.jp/pdf/Leaflet_VN.pdf
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.