THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Nào hãy cùng học tiếng Nhật ở Kunimimachi nhé!

2020.11.20

Chúng tôi sẽ mở lớp học tiếng Nhật ở Kunimimachi.
Các bạn hãy gọi điện để đăng ký nhé!
Thời gian: Ngày 1/12; 8/12 và 15/12 từ 19:00~20:30
Địa điểm: Kunimimachi, Kangetsudai, Bunka centa
Số điện thoại liên hệ: 024-585-2217
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.