THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Tư vấn pháp lý qua điện thoại cho công dân nước ngoài đang sống tại tỉnh Fukushima.

2021.01.20

Luật sư sẽ tư vấn về pháp lý qua điện thoại.
Hãy điền vào đơn đăng ký và gửi đến Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima.
Chi tiết tham khảo thêm tờ rơi.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima.
E-mail : ask@worldvillage.org
Hạn đăng ký: Ngày 26/01
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.