THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Gọi điện Sodan về Corona qua LINE

2021.12.10

Số lượng người nhiễm Corona ngày càng tăng mạnh.
Mọi người có thể gọi điện qua LINE để Sodan.
Có phiên dich 19 ngôn ngữ nên gọi điện bất cứ lúc nào.
Chi tiết tham khảo trang web của tỉnh Fukushima.
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/fukushima-foreign-covid19hotline.html
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.