THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Cách đeo khẩu trang đúng cách.

2021.08.14

Hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều biến chủng mới của virus corona. Chính phủ vừa công bố video cách đeo khẩu trang đúng quy chuẩn.
Mọi người hãy tham khảo:
https://nettv.gov-online.go.jp/eng/prg/prg7363.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.