THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Tuyển người tham gia “Làm bù nhìn”

2021.08.20

Ở Nhật có tập tục làm “bù nhìn” dựng lên trên cánh đồng lúa để doạ các loài chim đến phá hoại mùa màng.
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Date đang tuyển người tham gia làm bù nhìn.
Thời gian: Chủ nhật ngày 5/9 từ 9:30-12:00
Địa điểm: Hobara Undokoen
Số lượng: 10 người
Thời hạn đăng ký: 31/8
Liên hệ:peace.peach.date@gmail.com
Chi tiết vui lòng tham khảo tờ rơi.
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.