THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID và thông tin mới nhất về biện pháp ưu tiên.

2021.08.20

Số lượng ca nhiễm corona ngày càng tăng mạnh.
NHK WORLD JAPAN đăng tải thông tin về các biện pháp ưu tiên và tình trạng khẩn cấp về đại dịch trong mục Multilingual EMERGENCY Updates (Thông tin đa ngôn ngữ về thiên tai và dịch bệnh).
Vui lòng tham khảo thông tin.
http://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/453227.html?cid=wohk-doml-org_site_state_of_emergency_0817_gs-202108-004
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.