THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Truyền đạt các triệu chứng khi nhiễm Corona

2021.09.04

Tổ chức phi lợi nhuận CINGA đã đăng tải các đoạn video và liệt kê các triệu chứng khi bị nhiễm Corona- bằng tiếng Nhật.
Mọi người tham khảo để dùng khi khai báo y tế nhé!
https://www.cinga.or.jp/2016/
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.