THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

SỔ TAY PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ ĐA NGÔN NGỮ TP KORIYAMA

2021.09.11

Thành phố Koriyama vừa phát hành sổ tay phòng chống thảm hoạ.
Ngôn ngữ: tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt.
Nội dung: Các mức độ cảnh báo, Các địa điểm lánh nạn theo chỉ định, trang web tham khảo thông tin lúc xảy ra thảm hoạ:
https://www.city.koriyama.lg.jp/multilingual/28756.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.