THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Thứ 7 ngày 15/10 hết hạn đăng ký tham dự Tư vấn về Nenkin cho người nước ngoài.

2022.09.24

Hết hạn đăng ký ngày 24/9
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.