THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Tư vấn hướng nghiệp cho trẻ em có nguồn gốc nước ngoài

2022.10.14

Tổ chức Fukushima Kodomo no Nihongo Network tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho trẻ em tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Hiệp hội cùng hỗ trợ tư vấn. Trẻ em có nguồn gốc nước ngoài cũng có thể đăng ký tham gia.
Thời gian: Thứ 7 ngày 12/11/2022 từ 10:00 đến 16:00
Địa điểm: Shimin Katsudo Support Center – Hội trường đa năng
Phí tham dự: Miễn phí
Nội dung:
Các hướng đi cho học sinh tốt nghiệp THCS (Có phiên dịch)
Chia sẻ câu chuyện của học sinh THPT có nguồn gốc nước ngoài
Luyện tập phỏng vấn, viết luận.
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.