CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ

  1. HOME
  2. TRƯỚC KHI XẢY RA THẢM HOẠ
  3. KHI XẢY RA THẢM HOẠ

Khi xảy ra thảm hoạ lớn

Thu thập thông tin

Có thể thu thập thông tin chính xác qua Website, hoặc ti vi, hoặc các phần mềm ứng dụng của các cơ quan đa ngôn ngữ của chính phủ.

Thông tin khí tượng

An toàn với bản tin NHK thế giới

Cài đặt tin tức

Kỹ năng an toàn

Lánh nạn

Vừa đảm bảo an toàn khu vực sinh sống vừa tìm kiếm địa điểm lánh nạn. Nếu bạn không biết nơi lánh nạn thì hỏi người Nhật ở gần đấy.

Tìm cách liên hệ với người thân, bạn bè hay đại sứ quán.

Sử dụng dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai.

Việc sử dụng điện thoại và internet trở nên khó khăn.

Hãy sử dụng điện thoại công cộng.

Hotline lời nhắn lúc thiên tai 171 (âm thanh)
Bảng lời nhắn lúc thiên tai Web171 (văn bản)
KDDI(au) Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai
Softbank Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai bằng âm thanh/tin nhắn
Ymobile Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai

Xác nhận sự an toàn của gia đình và bạn bè

Có thể sử dụng website để xác nhận sự an toàn qua internet.

Ví dụ như: Google person finder

https://www.google.org/personfinder/japan?lang=vi

Đăng ký cấp giấy chứng nhận thiệt hại.

Là giấy chứng nhận được cấp bởi uỷ ban thành phố hoặc các cơ quan nhà nước khi gặp thiên tai.

Tuỳ từng trường hợp mà bạn có thể được miễn giảm tiền phí khi sử dụng giấy này.

Ngoài ra, nếu bạn không hiểu hoặc gặp khó khăn gì, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima "Ban tư vấn cho công dân nước ngoài" (7 ngôn ngữ)

https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html

Vui lòng tham khảo thêm ở đây!

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.