Việc làm

  1. HOME
  2. Việc làm

Việc làm

1.Kiểm tra thẻ cư trú

Những người đến Nhật với tư cách visa du lịch hay thăm thân không có thẻ cư trú thì không được đi làm.
Tuy có thẻ lưu trú nhưng tuỳ tư cách của thẻ mà có trường hợp được đi làm hoặc không.

(1) Trong trường hợp tư cách lưu trú là "Vĩnh trú", "Kết hôn với người vĩnh trú", "Kết hôn với người Nhật", "Cư dân lâu dài"

thì có thể đi làm.

(2) Trong trường hợp tư cách visa là "Hoạt động văn hoá", "Lưu trú ngắn hạn", "Du học", "Nghiên cứu", "Visa gia đình"

thì không được đi làm.
Nếu muốn đi làm thì phải đến Cục quản lý xuất nhập cảnh xin giấy phép "Hoạt động ngoài tư cách"

(3) Các trường hợp khác (1)và (2)

Chỉ được làm công việc được ghi trên thẻ cư trú
Nếu muốn làm công việc khác, phải đến Cục quản lý xuất nhập cảnh xin giấy phép "Hoạt động ngoài tư cách"

(4) Trường hợp được cho phép hoạt động ngoài tư cách

Nộp hồ sơ đăng ký ở Cục quản lý xuất nhập cảnh. Chỉ được phép làm việc đúng như thời gian và công việc theo quy định.

2.Tìm việc làm

Ở Nhật bản có một tổ chức công ích "Hello Work" chuyện giới thiệu việc làm.
Văn phòng "Hello Work" có ở tất cả các thành phố, và cả ở Tomioka và MinamiAizu.
Miễn phí tư vấn và giới thiệu việc làm.

3.Luật lao động

Ở Nhật bản có nhiều luật lệ bảo vệ người lao động.
Ví dụ như ở mỗi tỉnh thành đều có quy định mức lương giờ tối thiểu.
Thời gian làm việc ngoài giờ cũng được giới hạn.

4.Hợp đồng lao động

Bạn ký hợp đồng lao động với chủ lao động. Trước khi ký hợp đồng phải kiểm tra kỹ nội dung. Ví dụ như:

  • Thời hạn hợp đồng, thời gian làm việc, ngày nghỉ như thế nào
  • Tiền lương và hình thức trả lương ra sao
  • Các thông tin khác như: Có được nộp bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm lao động, bảo hiểm lương hưu,… hay không

Ngoài ra, nếu bạn không hiểu hoặc gặp khó khăn gì, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima "Ban tư vấn cho công dân nước ngoài" (7 ngôn ngữ)

https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html

Vui lòng tham khảo thêm ở đây!

(c)2024 Fukushima International Association. All right reserved.