HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Sa panahon ng matinding sakuna


Hapon/にほんご    Madaling Hapon/やさしい にほんご    Ingles/English
Intsik/中文    Portuges/Português    Koreano/한국어


 Sa panahon ng matinding sakuna, ano nga bang mga yutilidad na tumitigil at nagbibigay hirap sa atin?

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/p/index.html
1.Titigil ang koryente, tubig at gas
Kapag tumigil ang koryente, hindi natin magagamit ang mga kagamitang dekoryente tulad ng TV, rep at lutuan.
Kapag tumigil ang tubig, kukulangin ang tubig pang-inom, pang-luto, pang-kubeta, at pang-ligo.
Kapag tumigil ang gas, hindi natin magagamit ang lutuan, aircon, at paliguan.
Paglisan/Listahan ng mga bagay na bitbit sa panahon ng kagipitan/Listahan ng mga nakalaang gamit
2.Masisira ang daanan at daluyan ng tren
(1)Hihinto ang pampublikong transportasyon
 Kapag huminto ang pampublikong transportasyon tulad ng tren, bullet tren, at bus mahihirapan ang pagpunta sa trabaho o eskwela.
(2)Hihinto ang daloy ng kalakalan
 Kapag huminto ang daloy ng kalakalan, magkukulang ng produkto ang mga supermarket at convenience store. Magkakaroon din ng limitasyon ang pagkuha ng gasolina, kung kaya’t mahihirapang pumunta sa mga lugar gamit ang sasakyan.
Paglisan/Listahan ng mga bagay na bitbit sa panahon ng kagipitan/Listahan ng mga nakalaang gamit
3.Hihirap ang pagtawag sa mga kapamilya
Hihirap ang koneksyon sa paggamit ng cellphone at internet.
※Ang mga pampublikong telepono ay nagtataglay ng mas matatag na koneksyon.
Message Box at Voice Message Box pangkalamidad
4.Hihirap ang paghagilap ng mga impormasyon
Kapag titigil ang koryente, koneksyon sa telepono at internet, hihirap ang paghagilap ng mga impormasyon.
Impormasyon tungkol sa Lagay ng Panahon
Mga salitang Japanese na nais nating malaman sa panahon ng kalamidad
5.Gagawa ng mga bahay silungan
Magiging bahay silungan ang mga pampublikong pasilidad tulad ng malalapit na paaralan.
Paglisan/Listahan ng mga bagay na bitbit sa panahon ng kagipitan/Listahan ng mga nakalaang gamit
Upang mapaunti ang mga pinsala!
Marami pa tayong magagawang paghahanda bago pa man mangyari ang kalamidad.
Paghahanda sa mga natural na kalamidad

To the top of a page