HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Naghahanap ng gustong maglabas ng paninda sa free market (Septyembre 20 deadline)

Nag hahanap ang Fukushima City Chuo Learning Center ng gustong maglabas ng paninda sa gaganaping free market sa ika- limang araw ng Oktobre (Sabado) hanggang ika-anim na araw (Linggo).

Araw at Oras: Ika-limang araw ng Oktobre (Sabado) ・ika-anim na araw (lingo)2019
Alas 10:00 ng umaga~3:00 ng hapon
Lugar: Chuo Learning Center South side parking area
Cooperation fee: para sa isang araw ay 500yen
Deadline para sa pagsali: Ika-dalawampong araw buwan ng Septyembre (Biyernes)
Hanggang alas 5:45 ng hapon
Lugar ng aplikasyon: Fukushima Shi Chuo Learning Center
(Fukushima Shi Matsuki Cho 1-7)

☎024-534-6631

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page