HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Tungkol sa premium gift certificate

 Ang Cabinet office ay gumawa ng gift certificate kasama na sa pagtaas ng consumption tax ay mag bebenta ng premium gift certificate. Ang may halagang 25,000yen na gift certificate ay mabibili sa halagang 20,000yen bilang premium gift certificate.
https://www.02premium.go.jp/en/
Ngayon, sa mga mamamayang puwedeng tumanggap ay ipinadadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng koreyo.

-ang mga mamamayang puwedeng makatanggap
1.) Ang resident tax ngayong taon (2019) (na may patas nahati) na hindi kinakailangang mag bayad dahil mababa ang suweldo.
2.) Ang mga maybahay na may anak na ipinanganak noong ika-dalawang araw buwan ng Abril taon 2016 hanggang ika-tatlumpong araw buwan ng Septyembre taon 2019.

-Paraan ng pagbili
1.) Pakipadala po ang aplikasyon ninyo sa opisana ng goryerno lunsod, bayan at nayon.
2.) Ipadadala sa inyo ang ang kapalit na tiket para makabili.
3.) At pakipalit po ang natanggap ninyong tiket kung saang counter kayo daapt pumunta na iniutos ng gobyerno.

Kung sakali pong kakailanganin ninyo ang tulong sap ag pirme ng aplikasyon sa
kadahilanang ito at nakasulat sa wikang Hapon ay tumawag lang po sa Fukushima
International association at humingi ng payo.
Fukushima International Association   pribadong telepono: 024-524-1316

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page