HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Course guidance para sa mga kabataan na may dayuhang roots

Isasagawa ng Fukushima Kodomo Hinongo Net Work ang course guidance para sa mga magtatapos na mga estudyante sa junior high school.
Puwede ding sumali ang mga kabataang hindi pumapasok sa paaralan ng Hapon ng junior high school. At saka ang mga nasa unang palapag at ika-dalawang palapag ng junior high school ay puwedeng bumisita at mag obserba sa umaga.
Libre po ang pagsali.
Para sa karagdagang impormasyon ay paki tsek po ang data ng advertisement.

Subscription・Inquiry: Kusakabe Kimiko

☎090-6223-1910 ✉ultramandina0504@gmail.com

Flyer(PDF375KB)

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page