HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Disaster pamphlet para sa dayuhan 「Tiwala sa sarili tungkol sa lindol」

Ang firefighter disaster science center ay, gumawa ng pamphlet na nakatalaga ang mga importanteng paraan para maprotektahan ang sarili kung sakaling maganap ang malakas na lindol.

Puwede Mabasa na wikang Ingles, Intsik, Koreano, Portuguese, at Vietnamese.
Para sa karagdagang impormasyon ay paki bisita po ang pahina ng
Disaster pamphlet para sa dayuhan「Tiwala sa sarili tungkol sa lindol

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page