HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Serbisyo ng Konsultasyon para sa dayuhang residente tungkol sa naganap na bagyo no.19 (Hagibis)

Sa naganap na sakuna ay taos puso po naming ipinapaabot ang aming pakikiramay sa lahat ng mga pinasang nadulutan ng bagyo.
Sa mga nag evacuate na mga mamamayan ay ipinaaabot din po namin ang taos pusong pakikiramay at ipagdarasal ang magaliang pagkabangon para manumbalik sa normal na pamumuhay.

  Ang Fukushima International Association ay nagtayo ng serbisyo ng konsultasyon para sa mga dayuhang residente.
Sa mga naepektuhan ng malakas na bagyo ay kinakailangang mag file sa pagproproseso ng pag tatapon ng mga basurang dulot ng bagyo, ang disaster certificate, at ang pag sterilization ng bahay.
Kung may hindi maunawaan at mga katanungan ay huwag mag atubiling tumawag.
Puwedeng mag interpreta sa oras na pakikipag-usap sa staff ng city o town hall.

Fukushima International Association Serbisyo ng konsultasyon dayuhang residente
☎024-524-1316 ✉ask@worldvillage.org
Ingles・Intsik
Martes~Sabado    alas 9:00 ~ 17:00 ng hapon

Tagalog・Portuguese・Koreano, Vietnamese
Ika- 1, 2, 3, Huwebes ng buwan  alas 10:00 ~14:00 ng hapon

(PDF:701KB)

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page