HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Tungkol sa bagyo no.19 (Hagibis)・ kung sakaling makaranas ng pagkasira o masugatan dulot ng baha

Mayroong site kung ano ang dapat gawain kung sakaling makaranas ng pagkasira o masugatan dulot ng baha

NPO Corporation Multi Culture Association manager
Sa lahat ng mga mamamayang nakaranas ng pagkasira dulot ng baha

Ang sasagot na mga wika) wikang Hapon・madaling Hapon・Ingles・Intsik・
Espanyol・ Koreano・Tagalog・Portuguese・
Thai・ Vietnamese

Ang network kung saan ang sakuna ng lindol ay nakakonekta sa buong mundo
「Pag nakaranas ng pagkasira dulot ng baha」

Ang sasagot na mga wika) wikang HaponIngles

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page