HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Konsultasyon para sa mga Foreign Residents


LIBRENG IMPORMASYON AT SERBISYO SA MGA DAYUHANG NANINIRAHAN SA FUKUSHIMA

 Ang Fukushima International Association ay tumatanggap ng libreng konsulta ng ibat ibang wika tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhan dito sa bansang Hapones.Kung nais makipag usap ng personal maaring itawag bago ang pagpunta.Maaring tumawag lamang o bumusita sa opisina para sa nais ilapit.Huwag pong mag-alala at aming pangangalagaan ang inyong mga sekreto.
Ang pakikipagusap dito ay sa sariling desisyon,sariling paglapit at hindi sa pamamaitan ng mga tao dito.

LIBRENG IMPORMASYON AT SERBISYO SA MGA DAYUHANG NANINIRAHAN SA FUKUSHIMA

Konsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa

 Ang Ministeryo ng Kalusugan, Gawa at Kapakanan (Ministry of Health, Labor and Welfare) ay nagtatag ng isang “panulukan ng konsultasyon sa mga dayuhang manggagawa” upang tumulong na kumonsulta sa mga dayuhang manggagawa para sa anim na wika, Ingles, Intsik, Espanyol, Portuguese, Tagalog at Vietnamese.
 Sa “Konsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa”, tinatalakay ang mga problema ukol sa kondisyon ng pagtrabaho, pagpapaliwanag sa mga umiiral na batas at pagbigay ng gabay sa paggamit ng bawat institusyon o organisasyon na kinauukulan.


Legal na Impormasyon para sa mga Dayuhan

Mga katanungan: utang, diborsyo, trabaho, aksidente, visa, trahedya atbp
Depende sa katanungan ninyo, ipapaalam namin ang batas dito sa Japan o ipapakilala namin kayo sa asosasyon ng mga abogado o mga institusyon na makakatulong makalutas ng libre.

Ang Houterasu(Japan Legal Support Center) po ay may Multilingual Information Service.

Helpline para sa mga Foreigners 「Konsultasyon na nakasalin sa iba’t ibang lengguwahe」

 Ang 「Helpline para sa mga Foreigners」ay ginawa ng 社会的包摂サポートセンター na may apat na espesyal na konsultasyon maliban sa mga problema pang-araw-araw, kundi pati na rin sa di pagkakaintindihan dulot ng foreign language, sa mga babaeng nakakaranas ng sekswal na pang-aabuso o domestic violence, sa pagkabilang sa sexual minorities, at sa pag-iwas sa suicide.

Yorisoi Hotline

Telephone Consultation for medical matters

AMADA International Medical Information Center

To the top of a page